Ankomstmelding

07.12.16

Melding om ankomst eller forhaling til Havnevenets kaier skal  forhåndsmeldes minimum 24 timer i forkant. Forhaliing til ISPS  kai skal meldes pr. tlf 95153872

DCIM121GOPRO

ISPS Myre Havn

23.11.16

ISPS dokumenter og anløpsmelding

Myre har 3 såkalte av/på kaier . Kartneset - Biomar - Fryseterminalen. Dvs at når kaiene/området  er  ubemannet , skal DOS skrives.

Forhaling til ISP kai (Kartneset)  skal alltid forhåndsmeldes på vakt tl 951 53 872