den norske los

Den Norske Los for Øksnes

01.10.15

Øksnes Havnevesen har lagt delen av Den Norske Los som omhandler havner og farvann i Øksnes på vår hjemmeside. Du finner linken på venstre side. Her får du opp de sidene som omhandler vår kommune.

Fryseterminal - indre havn på Myre

Havnelokasjoner

Øksnes har flere havner. Fryseterminal, Kartneset, Holmen, Stø og Alsvåg

Ved å klikke deg inn på denne artikkelen vil du finne samtlige havner på ett kart. Alternativt kan du se på artiklene nedenfor om havnevesenets kaier.

Skip ved BioMar Myre havn

Myre havn

Havnedistriktets hovedhavn ligger på Myre

Båten Strønstad ved kai i Alsvåg

Alsvåg havn

I Alsvåg har havnevesenet en fast kai på enden av moloen som beskytter havnen.

 

 

Stø Havn

Stø havn

Øksnes Havnevesen har både faste kaier og flytekaier på Stø