DCIM121GOPRO

ISPS Myre Havn

ISPS dokumenter og anløpsmeldingMyre har 3 såkalte av/på kaier . Kartneset - Biomar - Fryseterminalen. Dvs at når kaiene/området  er  ubemannet , skal DOS skrives.

Forhaling til ISP kai (Kartneset)  skal alltid forhåndsmeldes på vakt tl 951 53 872