Myre Havn Panorama

Nytt havnestyre for perioden 2019- 2023

06.11.15

Link til Protokoller http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_oksnes/wfinnsyn.ashx?r

Øksnes Havnevesen KF har fått nytt styre - kommunestyret 19.11.2019. Jan Roger Knudsen er valgt til ny leder for havnestyret.

Åpningstider for havnekontoret

Kontortiden er i perioden 1.5. - 30.9. kl 0800 - 1500 og 1.10. - 30.4. kl 0800 - 1600 (mandag - fredag)

Tlf arbeidstid                                      mob 951 53 872

Tlf etter kl 1600 og i helgende           mob 951 53 872

 

Øksnes Havnevesen KF - administrasjon

Her finner du havnekontoret

Havnekontoret finner du i 2. etasje i Havnegata 7 på Myre. Se kart.

Havnestyresaker og protokoller

Sakene havnestyret behandler og protokoller fra møtene finner du her.

Logo havnevesenet

Protokoll for havnestyremøte 21.11.2014 klar

Protokollen fra siste havnestyremøte er offentlig.