Myre Sjarkhavn AS - et lokalt eid selskap

Eierskap og styre

Plan -Myre sjarkhavn situasjonsplan med plassnr..pptxMyre Sjarkhavn eies av Myre Småbåtforening, Øksnes kommune og Øksnes Fiskarlag

Myre Sjarkhavn Alle Pirer

Vannstengning Myre Sjarkhavn

Etterhvert som vinter og frost kommer nærmere vil ferskvannstilførselen bli stengt i Myre Sjarkhavns anlegg på Myre og Stø. Dette til informasjon for brukerne. Info om stenging av vann vil også publiseres på facebook under Myre Sjarkhavn AS 

Dokumenter

Faktura på e-post fra Myre Sjarkhavn AS

Øksnes Havnevesen administrerer driften til Myre Sjarkhavn AS. En av oppgavene er utsending av fakturaer. Vi ønsker nå å sende disse på epost.