Vedlegg til søknaderOpplysninger som skal vedlegges søknad om bygging/utlegging av kai, flytebrygge, molo, fylling, rør, ledninger osv