Priser og forretningsvilkår for 2021

Her finner du priser og vilkår for bruk av havnene i Øksnes havnedistrikt.

Priser, vilkår, forskrifterPriser og forretnigsvilkår 2021[1].pdf  Disse gjelder inntil nye blir vedtatt. VIPPS kan også brukes. Sendt til 109144 skriv hva det gjelder. 

Båter i Myre havn

Nye ordensforskrifter for havner og farvann i Øksnes

04.06.15

Det er vedtatt ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Øksnes kommune. Når det innføres egen ordensforskrift for kommunen er havnevesenet pliktig til å bruke mal. Således er den nye ordensforskriften i henhold til "Forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner".

Ordensforskriftene offentliggjøres herved og vi ber om at brukere gjør seg kjent med innholdet.

Lenke til Lovdata sin offentliggjøring av forskriften.