AnkomstmeldingMelding om ankomst eller forhaling til Havnevenets kaier skal  forhåndsmeldes minimum 24 timer i forkant. Forhaliing til ISPS  kai skal meldes pr. tlf 95153872