Myre havn 1950

På jakt etter bilder til boka om Myre havn

10.12.15

Bokprosjekt trenger bilder.

OV Skomvær

Moloprosjektet i Myre havn i sluttfasen

24.11.15

Utbedringsprosjektet slutt innen 14 dager.

Foto: Kystverket

Gjæva Merke

Merking av Myre havn.

22.09.15

Øksnes Havnevesen har fått melding fra Kystverket at resterende del av merkingen vil skje i løpet av senhøsten 2015 (ca. november), etter at utdypingen og moloene er ferdig.

Foto: Øksnes Havnevesen KF

Moloer i Myre havn

Ekstra forlengelse av molo inn mot Vorneset

27.08.15

Arbeidet med molosystemet fra Gjæva til Vorneset er nå inne i en avslutningsfase.

Innseil og Berghav

Sprengningene i Myre havn gjenopptas.

23.06.15

Sprengningsarbeider i Myre havn vil bli gjenopptatt i en av de nærmeste dagene. Sprengningen vil i første omgang gjelde for Myrskjæran og Gjæva. Etter hvert også i innseilingen.

Gjeldende rutiner vil bli fulgt. Varsling med sirene, SMS varsel på mobil en time før sprengning. Vaktbåt vil være på plass og hindre ferdsel i nærområde under selve sprengningen.

Sprengningsarbeidene  vil på fram til medio august.