OV Skomvær

Moloprosjektet i Myre havn i sluttfasenUtbedringsprosjektet slutt innen 14 dager.

Foto: Kystverket

Kystverkets prosjekt med utbedring av Myre havn nærmer seg nå slutten. Innløpet er blitt både dypere og bredere, og det er satt opp to moloer. Dette arbeidet er nå avsluttet og maskiner, båter og utstyr er stort sett flyttet fra Myre. Det som nå gjenstår er 14 dager med oppmerking, hovedsakelig staker, og montering av belysning. Det er Kystverkets båter OV Skomvær og Lindesenes som utfører dette arbeidet i dagene fremover.