Leievilkår for havnevesenets flytekaier for båter over 40 fot - på Myre (kai 5) og i Stø havn(Leievilkår legges ved her)  på Myre (kai 5) og i Stø havn