Leievilkår for havnevesenets flytekaier i Myre SjarkhavnMAL - Leiekontrakt 3mnd - Kai 4 i Myre Sjarkhavn.pdf Øksnes Havnevesen KF administrerer leie av plass ved kai 4 i Myre Sjarkhavn

For leie av plass ved kai 1, 2 og 3 administreres dette av Myre Sjarkhavn AS - Se egen link i meny helt oppe til høyre Myre Sjarkhavn