Gjæva Merke

Merking av Myre havn.Øksnes Havnevesen har fått melding fra Kystverket at resterende del av merkingen vil skje i løpet av senhøsten 2015 (ca. november), etter at utdypingen og moloene er ferdig.

Foto: Øksnes Havnevesen KF