Myre Sjarkhavn AS - et lokalt eid selskap

Eierskap og styreMyre Sjarkhavn eies av Myre Småbåtforening, Øksnes kommune og Øksnes Fiskarlag

Styret består av følgende personer:         

Gøran Dreyer (leder) Vara. Olav Lind  
Mats Børge Johannesen (nest leder)Vara. Sture Johnsen
Jim Einarsen Vara. Gudmund Sture Rognan