Stø Havn

Stø havn

Øksnes Havnevesen har både faste kaier og flytekaier på Stø