Myre Sjarkhavns flytekaianlegg på Myre

Myre Sjarkhavn AS

Flytekaier på Myre og Stø

Myre Sjarkhavn AS eier og disponerer flytekaier på Myre og Stø. Øksnes Havnevesen KF står for den daglige driften. For kontaktinformasjon: se "Om oss".

Stø Sjarkhavn

Myre Sjarkhavns anlegg på Stø

Flytekaiene ligger midt i Stø havn.

Selskapets flytekaier ligger midt i Stø havn og har tilknyttet vann (sommerhalvåret) og strøm.

Livbøye

Nye livbøyer på samtlige flytekaier hos Myre Sjarkhavn AS

Viktig for sikkerheten

Myre Sjarkhavn AS har nå montert nye livbøyer på samtlige flytekaier på Myre og Stø.