Myre Sjarkhavn AS - et lokalt eid selskap

Eierskap og styre

Plan -Myre sjarkhavn situasjonsplan med plassnr..pptxMyre Sjarkhavn eies av Myre Småbåtforening, Øksnes kommune og Øksnes Fiskarlag

Vinter-Myre-havn

Vannstengning Myre Sjarkhavn

13.10.15

Etterhvert som vinter og frost kommer nærmere vil ferskvannstilførselen bli stengt i Myre Sjarkhavns anlegg på Myre og Stø. Dette til informasjon for brukerne.

Dokumenter

Faktura på e-post fra Myre Sjarkhavn AS

28.04.15

Øksnes Havnevesen administrerer driften til Myre Sjarkhavn AS. En av oppgavene er utsending av fakturaer. Vi ønsker nå å sende disse på epost.