Vinter-Myre-havn

Vannstengning Myre SjarkhavnEtterhvert som vinter og frost kommer nærmere vil ferskvannstilførselen bli stengt i Myre Sjarkhavns anlegg på Myre og Stø. Dette til informasjon for brukerne.