Priser og forretningsvilkår for 2021

Her finner du priser og vilkår for bruk av havnene i Øksnes havnedistrikt.Priser, vilkår, forskrifterPriser og forretnigsvilkår 2021[1].pdf  Disse gjelder inntil nye blir vedtatt. VIPPS kan også brukes. Sendt til 109144 skriv hva det gjelder.