Statsbudsjettet 2016

Ordningen med tilskudd til fiskerihavner foreslås avsluttetI det fremlagte forslaget til Statsbudsjett er ordningen med tilskudd til fiskerihavner foreslått opphørt. Dette beklager havnesjefen i Øksnes.

Havnesjef John Danielsen beklager at regjeringen vil avslutte ordningen med tilskudd til fiskerihavner. Denne ordningen har vært utrolig viktig for Øksnes kommune og andre kystkommuner i arbeidet med å tilrettelegge for fiskerinæringen. Samarbeid mellom stat og kommune med tilskudd vil opphøre fra 01.01.2016. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.
 

Tilskuddet har vært brukt til:

  • Liggekaier (faste liggekaier/flytende liggekaier)
  • Utrustnings-/servicekaier
  • Losse-/lastekaier
  • Molo
  • Utdyping
  • Bølgedemper