Myre Havn Panorama

Nytt havnestyre for perioden 2019- 2023

Link til Protokoller http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_oksnes/wfinnsyn.ashx?rØksnes Havnevesen KF har fått nytt styre - kommunestyret 19.11.2019. Jan Roger Knudsen er valgt til ny leder for havnestyret.

Øksnes kommunestyre valgte 19 november 2019 følgende representanter til Havnestyret i Øksnes:
 
Leder: Jan Roger Knudsen  

1. Vara:Asbjørn W.Johansen 

 

Nestleder: Tommy Steffensen 

2.Elisabeth Sørdahl

 

Medlem: Per Ole Larsen Vara: 1.Britt Marian Olsen 2. Ken Ivan Reinholtsen 
Medlem:Silje Kristoffersen Vara: 3.Geir Rognan 
Medlem: Dag Ivar Knudsen  Vara: Rolf Guttorm Kristoffersen