Myre Havn Panorama

Nytt havnestyre for perioden 2015 - 2019

Link til Protokoller http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_oksnes/wfinnsyn.ashx?rØksnes Havnevesen KF har fått nytt styre - kommunestyret 3.11.2015. Tommy Steffensen er valgt til ny leder for havnestyret.

Øksnes kommunestyre valgte tirsdag 3. november 2015 følgende representanter til Havnestyret i Øksnes:
 
Leder: Tommy Steffensen (AP)

1. Vara:Ole Martin Karlsen (H)

2. Vara:Hildegunn Arntzen (AP)

Nestleder: Stina Gustavsen (SV)

1. Vara:Ole Martin Karlsen (H)

2. Vara:Hildegunn Arntzen (AP)

Medlem: John Terje Johansen (FrP) Vara: Jimmy Antonsen (SP)
Medlem: Kurt Karlsen (Øksnes Fiskarlag) Vara: Mikal Steffensen
Medlem: Harald Antonsen (Øksnes Kystfiskarlag) Vara: Johnny Johnsen

 

                                 
             
Tips en venn Skriv ut