Myre Sjarkhavn AS - et lokalt eid selskap

Eierskap og styrePlan -Myre sjarkhavn situasjonsplan med plassnr..pptxMyre Sjarkhavn eies av Myre Småbåtforening, Øksnes kommune og Øksnes Fiskarlag

Styret består av følgende personer:         

Gøran Dreyer (leder)  Vara. Olav Lind  (Myre Småbåtforening)
Dag Johnsen(nest leder) Vara Robert Jensen (Øksnes kommune)
Jim Einarsen  Vara Gudmund S.Rognan  (Øksnes Fiskarlag)