Leievilkår for havnevesenets flytekaier i Myre Sjarkhavn.