Leievilkår for havnevesenets flytekaier for båter over 40 fot