den norske los

Den Norske Los for ØksnesØksnes Havnevesen har lagt delen av Den Norske Los som omhandler havner og farvann i Øksnes på vår hjemmeside. Du finner linken på venstre side. Her får du opp de sidene som omhandler vår kommune.

Du finner også denne oversikten under artikkelen "Havnelokasjoner" .

I tillegg er det lagt de enkelte sidene under "Havner" som omhandler Myre, Stø og Alsvåg havner.

Den Norske Los gis ut av Statens Kartverk og det er et relativt stort dokument som tar tid å laste ned. For den som ønsker det finnes dette her: Den Norske Los.