Åpningstider for havnekontoretKontortiden er i perioden 1.5. - 30.9. kl 0800 - 1500 og 1.10. - 30.4. kl 0800 - 1600 (mandag - fredag)

Tlf arbeidstid                                      mob 951 53 872

Tlf etter kl 1600 og i helgende           mob 951 53 872