Åpne bedriftsoversikt her 

 

 

Ved å klikke på bedriftsnavnet med understreking får du frem bedrifter som er presentert her, enten med annonse eller egen nettside.

Apotek

https://www.apotek1.no/vaare-apotek/nordland/oksnes-959

Bank

https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/privat/info/kontorer/oksnes.html

Bensinstasjon/Bilutleie/Bilverksted

Bunkersstasjon

El.motorer, generatorer, startere etc

Myre Elektronikkservice AS

Øksnes Elektro AS

Fryselager/frysehotell

Fiskemottak/fiskeforedling

Gunnar Klo AS

Myre Fiskemottak AS

Sommarøy Produksjonslag AS

Fiskefòrfabrikk

Biomar AS

Fiskeutsalg

Havnevesen

Øksnes Havnevesen KF

Kontorrekvisita/maritime publikasjoner

Miljøcontainere/avfallsbehandlingssystem

Regnskap

Rør, plate og konstruksjon i stål/rustfritt

Skipselektrisk

Myre Elektronikkservice AS 12-24 Volt

Øksnes Elektro AS 12-400 Volt

Skipselektronikk, skipsinstrumentering

Myre Elektronikkservice AS

Øksnes Elektro AS

Skipskolonial

Skipsteknisk konsulent

Skipsrek./utstyr til mannskap

Slip/mek. verksted

Samhold Slip AS

Spesialavfall/mottaksstasjon

Taxi

Transport/liftutleie

Trål/fiskeredskaper

Vaskeri/renseri

Øvrige