Myre Havn Panorama

Nytt havnestyre for perioden 2015 - 2019

06.11.15

Link til Protokoller http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_oksnes/wfinnsyn.ashx?r

Øksnes Havnevesen KF har fått nytt styre - kommunestyret 3.11.2015. Tommy Steffensen er valgt til ny leder for havnestyret.

Åpningstider for havnekontoret

Kontortiden er i perioden 1.5. - 30.9. kl 0800 - 1500 og 1.10. - 30.4. kl 0800 - 1600 (mandag - fredag)

Tlf arbeidstid 761 34 035                   mob 951 53 872

Tlf etter kl 1600 og i helgende           mob 951 53 872

 

Øksnes Havnevesen KF - administrasjon

Her finner du havnekontoret

Havnekontoret finner du i 2. etasje i Havnegata 7 på Myre. Se kart.

Ansatte ved havnekontoret

Havnekontoret har to ansatte. 

Havnesjef John H.Danielsen og trafikkinspektør Steinar Hansen 

Havnestyresaker og protokoller

Sakene havnestyret behandler og protokoller fra møtene finner du her.