Moloer i Myre havn

Ekstra forlengelse av molo inn mot Vorneset

27.08.15

Arbeidet med molosystemet fra Gjæva til Vorneset er nå inne i en avslutningsfase.

Innseil og Berghav

Sprengningene i Myre havn gjenopptas.

23.06.15

Sprengningsarbeider i Myre havn vil bli gjenopptatt i en av de nærmeste dagene. Sprengningen vil i første omgang gjelde for Myrskjæran og Gjæva. Etter hvert også i innseilingen.

Gjeldende rutiner vil bli fulgt. Varsling med sirene, SMS varsel på mobil en time før sprengning. Vaktbåt vil være på plass og hindre ferdsel i nærområde under selve sprengningen.

Sprengningsarbeidene  vil på fram til medio august.

Molo-juni-2

Kun 130 meter gjenstår før moloen når Gjæva

05.06.15

Respekter sperret område

Øksnes Havnevesen har fått opplyst at det nå kun gjenstår ca 130 meter av overvannsfyllingen på moloen mellom Myreskjæran og Gjæva. Undervannsfyllingen er mer eller mindre ferdig. Vi publiserer bilder som viser status over vann primo juni 2015.

Vi ber alle båteiere respektere sperringer slik at ikke det oppstår farlige situasjoner.

Kartnesbukta og innløpet fra lufta - november 2014

Prosjekt Myre havn

04.12.14

Infomasjon fra Kystverket om redusert aktivitet i desember og januar måned.

Vi nærmer oss nå årsskifte. Arbeidene i havna vil i løpet av uke 50 bli avsluttet for året, og gjenopptas i februar. Prosjektet er i stram rute, og Kystverket er godt fornøyd med produksjonen for 2014.

Oversikt over den planlagte utbyggingen i Myre havn

Kystverket bygger ut Myre havn i perioden 2013-2016

13.11.14

Bildet viser hvordan anlegget vil se ut når det er ferdig. Foto Kystverket

Her legger vi ut informasjon om den pågående utbyggingen av Myre havn i perioden 2013-2016. Her vil du også finne bilder av utbyggingen.